Om cykling i oplandsbyer

I 2015 og 2016 ruller cykelprojektet ”Hverdagscykling i oplandsbyer” indover Assentoft, Langå og Spentrup.

Formålet med projektet er at sikre skoleveje, så flere børn cykler til skole og at øge cykelpendlingen.

Sikre skoleveje

Ved skolerne bliver der lavet nye cykelstier og 2 minus 1. veje. Skolerne bliver involverede i en proces med udarbejdelse af udvidede trafikpolitikker, der skal få flere elever til at gå eller cykle til skole.

Læs mere om sikre skoleveje her.

Cykelpendling

Der bliver anlagt flere parkeringspladser til cykler ved Langå Station og ved mindst et busstoppested i hver by, så borgerne kan kombinere offentlig transport med cyklen. Desuden bliver der lagt solceller i cykelstierne fra de tre byer til Randers, ligesom borgerne får mulighed for at låne elcykler for at øge cykelpendlingen på de længere distancer.

Læs mere om cykelpendling her.

Lån en cykel

Borgere, der er bor i Spentrup, Langå og Assentoft kan igen booke en cykel via Randers Cykelbys hjemmeside.

Læs mere om lån af cykel her.

Foldere om cykelture- og nye tiltag i de tre byer

Klik på folderne og se hvilke cykelture, aktiviteter og nye cykeltiltag, der sker i Assentoft, Langå og Spentrup.

Cykelstier med solceller 

Som led i cykelprojektet kommer der lys i cykelstierne.

I Assentoft er der lagt solcellelys i cykelstierne i begge retninger fra Assentoft til vejbelysningen på  Grenåvej i Randers. I Spentrup er der lys på Hadsundbanestien fra Spentrup til Randers.

Sti med lys til Assentoft

Sti med lys til Spentrup

Se kort over cykelstier ved skolerne

Assentoftskolen

En ny dobbeltrettet cykelsti på i alt 500 meter bliver anlagt fra Stadionvej til Dybdalsvej. Den eksisterende 240 meter cykelsti bliver renoveret til en dobbeltrettet cykelsti. Ved skolen etableres yderligere en 260 meter dobbeltrettet cykelsti.

Blicherskolen

På Hvidstenvej fra Gassum og Hastrupvej fra Hastrup etableres der 2 minus 1 veje til Blicherskolen.

Se kort over de planlagte veje.

Langå Skole

På Randersvej i Langå etableres en 600 meter lang dobbeltrettet cykelsti med krydsningshelle.

Se kort over cykelsti ved skolen.