4 cykelprojekter i Randers

Hornbæk, Dronningborg , Sydbyen og "Hverdagscykling i tre oplandsbyer" - Randers Cykelbys pilotområder

Som en del af Randers Cykelbys projekt har Randers Cykelby gennemført en række cykelfremmende aktiviteter i bydelene Hornbæk, Dronningborg og i Sydbyen. I 2015 og 2016 ruller projektet videre til Assentoft, Spentrup og Langå.

Hverdagscykling i tre oplandsbyer

I 2015 og 2016 ruller et stort cykelprojekt indover byerne Assentoft, Langå og Spentrup.

Nye cykelstier ved skolerne og flere parkeringspladser ved busser og tog skal få flere borgere til at kombinere cykling med offentlig transport. Derudover kommer der diodelys i cykelstierne fra de tre byer til Randers, så flere får mulighed for at cykle længere.

Sydbyen

En åben cykeltunnel under Randers Bro, nye cykelstier og masser af kampagner skal få børn og voksne i skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at springe på cyklerne i den sydlige del af Randers i 2014 og 2015. Læs om projektet i den sydlige del af Randers

Dronningborg

I 2012 var Dronningborg pilotområde under Randers Cykelby. I bydelen blev der i efteråret 2011 nedsat en aktivitetsgruppe, hvis medlemmer var ansatte fra institutioner, skole og virksomheder. Aktivitetsgruppen har i et samarbejde med Randers Cykelby arrangeret mange aktiviteter og events, der der har fået flere borgere til at springe på cyklerne.

Hornbæk

I 2010 og 2011 var Hornbæk pilotområde under Randers Cykelby. Der blev igangsat en række tiltag for at forbedre cyklismen i området,  blandt andet sikring af skoleveje, sikring af kryds med signalanlæg og sammenhængende stinet. Desuden blev der nedsat en aktivitetsgruppe bestående af aktive folk fra skole, daginstitution og virksomheder, der arrangerede spændende cykelaktiviteter for borgerne i Hornbæk med det formål at få flere borgere til at cykle.