Hornbæk i sadlen

Cykelaktiviteter i Hornbæk

I 2010 og 2011 har Hornbæk været pilotområde under Randers Cykelby. Der er blevet igangsat en række tiltag for at forbedre cyklismen i Hornbæk.

Det har bl.a. været at sikre skoleveje, sikring af kryds med signalanlæg og sammenhængende stinet.

Desuden har der været nedsat en aktivitetsgruppe bestående af aktive folk fra skole, daginstitution
og virksomheder, der har lavet spændende cykelaktiviteter for borgerne i Hornbæk, for at få flere til at cykle.

Folderen Hornbæk Cykler har været omdelt til alle husstande i Hornbæk.

Eksempler på aktiviteter i Hornbæk

Cykelræs for ansatte i skole, institution og virksomheder

Forældre booker ladcykler i børnehaven.

Temauge om cykling på Hornbæk Skole

Cykelture for børn og familier