Flere penge til trafiksikkerhed ved skoler.

Flere fartdæmpere og 'kys og kør-pladser' skal i fremtiden gøre skolevejene mere sikre for eleverne på to skoler i Randers kommune.

01. marts 2018 - Oprettet af Britt Møller

Det drejer sig om Søndermarkskolen i Vorup og Munkholmskolen i Stevnstrup. 

Byrådet i Randers bevilligede mandag 26. februar penge til en række projekter, der skal øge trafiksikkerheden også for skoleeleverne. På Vorup Kirkevej ved Søndermarkskolen skal hævede flader på vejen sænke hastigheden for den kørende trafik. Ved Munkholmskolen bliver et busstoppested flyttet. Der etableres i stedet en 'kys og kør-plads' i den eksisterende buslomme, for at forbedre trafikafviklingen ved skolen om morgenen:


”Kommunen har været i dialog med skolerne for at finde trafikløsninger, der skal minimere risikoen for, at der sker ulykker, når eleverne går og cykler til og fra undervisning,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers kommune.

Øget fremkommelighed i Assentoft 

For at aflaste det eksisterende vejnet i Assentoft og skabe en mere direkte forbindelse til omfartsvejen forlænges Skovvangsvej til Gl. Grenåvej i Drastrup. Den nye vejstrækning får en cykelsti i begge sider af vejen. Derudover bliver det mere sikkert for cyklister og gående at færdes på Skolevejen i Drastrup, når der kommer ny gadebelysning:

”Assentoft er en by i rivende udvikling med nye boligområder. Det kræver selvfølgelig, at kommunen etablerer nye veje og cykelstier, så beboere i alle aldre hurtigt, nemt og sikkert kan komme rundt i deres nærmiljø,” siger Frank Nørgaard.

Udover gadebelysning i Drastrup er der også afsat penge til gadebelysning i Kousted.

* Pengene til sikring af skolevejene ved Munkholmskolen, Søndermarkskolen og belysning i Drastrup er finansieret af Randers Kommunes pulje til sikre skoleveje. Udgifterne til forlængelse af Skovvangsvej er en del af budgetforliget i 2017 og er finansieret af Randers Kommunes anlægsbudget.