Planlagt stinet

På kortet kan du se det planlagte stinet i Randers Kommune. De lyserøde linjer viser det planlagte net. De sorte linjer er det eksisterende stinet. De stiplede linjer viser mulige stier.