Spentrup bliver sikker cykelby

Flere elever fra Blicherskolen kan tage cyklen i fremtiden. Byen bliver pakket ind i fartdæmpere og en 40 kilometer hastighedszone på alle veje og biveje. Den sikre skolevej glæder næstformanden i skolebestyrelsen på Blicherskolen, Peter Chapion Vejlgård:

”Det er et super godt tiltag, som vi har ventet på. Tiltaget beskytter alle børn, unge og ældre, der færdes i Spentrup. Den sikre skolevej får forhåbentligt flere elever til at cykle til skole,”  siger Peter Chapion Vejlgård.

Sikker skolekorridor

”De nye trafikale tiltag er led i det kommunale cykelprojekt ”Sikre skolekorridorer”, der skal gøre skolevejene i Spentrup trygge og sikre for eleverne:

”Sikre skoleveje er et særligt indsatsområde i Randers Kommune. Det er vigtigt at lave optimale trafikforhold, så forældrene trygt kan lade deres børn gå eller cykle til skole. Det er jo i barndommen, at de gode cykelvaner grundlægges, og vi ved, at børn, der selv transporterer sig til skole, er mere friske og klar til undervisning. Jeg glæder mig derfor til følge projektet i Spentrup og håber at se mange flere børn på cyklerne fremtiden,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Fartdæmpere med cykelbaner

Udover 40 kilometerzonen etableres der fartdæmpere flere steder i Spentrup, der skal få bilerne til at nedsætte hastigheden. Cyklister kan uhindret passere fartdæmperne i en cykelbane i begge retninger. Fartdæmperne er markeret med justerbare heller:


”Vi vil følge effekten af de nye fartdæmpere i Spentrup nøje ved at måle hastigheden på vejene. Om et par måneder vil vi evaluere, om fartdæmperne har den ønskede effekt og fungerer optimalt i forhold til trafiksikkerheden,”  siger Birgit Berggrein, projektleder for Randers Cykelby.

Fakta

Hastighedszonen på 40 kilometer i Spentrup dækker hele Stationsvej. Desuden dækker zonen Bindeledet, Skelvej, Frejasvej og Blichersvej med sideveje samt Hvidstenvej, Skaldhøjvej ved Spentrup Hallerne og Haldvej ved Blicherskolen. Hastrupvej fra bygrænsen forbi Spentrup Kirke bliver ligeledes en del af zonen.

På Stationsvej fra Haldvej til Birke Allé placeres 9 fartdæmpere, ligesom der suppleres med fartdæmpere på Hvidstenvej og Skaldhøjvej. Sammen med afstribninger, bump og indsnævringer på de tilstødende veje vil fartdæmperne være med til at sænke farten i den nye hastighedszone.

I 2019 ruller cykelprojektet ”Sikre skolekorridorer” ved skolerne i Fårup, Spentrup og Harridslev. Kommunen samarbejder med de tre skoler i byerne om undervisning af elever i sikker trafik i skoletiden. Samtidig etablerer kommunen sikre korridorer ved at anlægge nye stier, 40 kilometer zoner og fartdæmpere for at nedsætte hastigheden i de tre byer.