Søren Pedersen

Søren Pedersen er tidligere mangeårig anfører for Randers FC. Han valgte at stoppe sin professionelle fodboldkarriere i 2012 for et job i det private erhvervsliv. Søren spiller stadig fodbold. Han er spillende assistenttræner i Hornbæk Sportsforening , der spiller i Jyllandsserien.

Hvilken slags cyklist er du?

Jeg er nok mest motionscyklist, hvor jeg bruger cyklen som træningsredskab for at komme i god fysisk form, men jeg bruger den også, når jeg cykler til fodbold med min søn. Når min datter bliver lidt ældre, har jeg også planer om at cykle, når børnene skal afleveres om morgenen.

Hvorfor har du valgt at blive cykelambassadør?

Det har jeg fordi jeg synes, det er en god sag, som der skal meget mere fokus på. Det er utrolig vigtigt, både for folks velvære og for klimaet.

Hvorfor skal Randers cykle mere?

Randers skal cykle mere både for at skåne klimaet, men også for sundhedens skyld. Randers skal i bedre fysisk form og det kan cyklen hjælpe med. Folk skal indse, at hvis de er i bedre fysisk form, kan de præstere mere både på arbejdet og derhjemme, samtidig med de kan nedsætte antallet af sygedage.

Hvad er dine mærkesager?

Mine mærkesager er, at vi skal mindske udledningen af CO2, samt at Randers skal i bedre fysisk form ved hjælp af cyklen.