Cykelregnskaber

Hvor langt og hvor meget cykler Randers.

Hvis du vil vide, hvor mange randrusianere, der cykler til arbejde, og hvor mange forældre, der kører deres børn i skole, skal du læse cykelregnskaberne for henholdsvis 2009, 2010, 2012 og 2015.

Cykelregnskabet for 2015 viser blandt andet, at 84 procent af de adspurgte i Cykelregnskabet springer på jernhesten til og fra arbejde og fritidsaktiviteter, fordi de vil have mere motion og et sundere liv. Det er 10 procent flere i forhold til cykelregnskabet i 2012. Regnskabet viser også, at der er flere, der er sprunget på cyklerne på de kortere ture. Fra 2012 til 2014 foretrak 22 procent den tohjulede, mens det tilsvarende tal i 2009 var på 18 procent.

Rapporterne giver det fulde overblik over cykeltrafikken i Randers Kommune. De danner grundlaget for det fremtidige arbejde med at få flere borgere i Randers Kommune til at bevæge sig til gavn for sundheden og miljøet.

National cyklistundersøgelse

Udover Randers Kommunes Cykelregnskaber har kommunen også deltaget i en National Cyklistundersøgelse sammen med 34 andre kommuner i 2016. Undersøgelsen har undersøgt cyklisternes tilfredshed med fremkommelighed, vedligeholdelsen af cykelstierne, cykelparkeringer og tryghed ved at færdes som cyklist.

Læs den nationale cykelundersøgelse her.