Saltning og snerydning af cykelstier

Randers Kommune tilstræber at holde stier med afgørende betydning for gående og cyklister farbare ved snefald og frostgrader.

Stierne bliver saltede og ryddede for sne i tidsrummet kl. 03.00 - 18.00.

Der bliver saltet, når stierne er glatte, medmindre vejrmeldingen varsler tø indenfor de næste par timer.

Stierne bliver ryddede for sne, når sneen lægger sig i driver, og når snelaget på stierne er cirka 10. centimeter tykt. Eller ved varsling om mere end 10 cm snefald.

NB: Cyklister skal være opmærksomme på, at nogle cykelstier ligger på statsveje og andre på kommuneveje. Det kan medføre, at stierne ikke er ryddede på samme tidspunkt, da det er to forskellige myndigheder, der sørger for opgaven.

Saltning og snerydning af veje

Vejene i Randers Kommune er opdelt i fire kategorier eller klasser, alt efter hvor afgørende betydning de har i forhold til at få trafikken afviklet på den bedst mulige måde.

På kortet kan du se hvilken klassificering de enkelte veje i kommunen er tildelt.

Hvis der kommer så meget sne, at kommunen ikke kan følge med, vil kun det overordnede vejnet blive ryddet, og bussernes nødruteplaner vil så træde i kraft.