Gennemførte cykelprojekter

Randers Cykelby har siden 2012 rullet en række projekter ud, blandt andre: Hornbæk Cykler, Dronningborg Cykler, Sydbyen Cykler, "Hverdagscykling i tre oplandsbyer" og " Cykling i byen og sikre skoleveje."

Som en del af Randers Cykelbys projekt har Randers Cykelby gennemført en række cykelfremmende aktiviteter i bydelene Hornbæk, Dronningborg og i Sydbyen. I 2015 og 2016 rullede projektet videre til Assentoft, Spentrup og Langå, og i 2018 og 2019 kan Randers by og Fårup, Spentrup og Harridslev se frem til at nye cykelprojekter.

Cykelduellen

I 2019 kunne medarbejdere på alle virksomheder, som ligger i Randers Kommune, dyste mod kommunens medarbejdere, der arbejder på Laksetorvet i Randers samt mod Regionshospitalets medarbejdere. Hospitalet og Kommunen gik forrest i kampagnen. Det var op til ansatte på virksomheder i Randers Kommune at give hospitalet og kommunen baghjul.

Cykling i byen og sikre skoleveje

Randers Kommune skal i 2018 og 2019 i gang med en masse cykelprojekter i Randers by og på landet. Derudover skal det være mere sikkert for eleverne på skolerne i Fårup, Harridslev og Spentrup at cykle til og fra undervisning.

Læs mere om Cykling i byen og sikre skoleveje.

Hverdagscykling i tre oplandsbyer

i 2015 og 2016 rullede et stort cykelprojekt indover byerne Assentoft, Spentrup og Langå. Der blev etableret nye cykelstier ved skolerne og flere cykelparkeringspladser ved busstoppesteder.Derudover kom der nye diodelys i cykelstierne fra de tre byer, ligesom borgeren kunne låne elcykler.

Læs mere om Hverdagscykling i tre oplandsbyer.

Sydbyen

En åben cykeltunnel under Randers Bro, nye cykelstier og masser af kampagner fik børn og voksne i skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at springe på cyklerne i den sydlige del af Randers i 2014 og 2015. Læs om projektet i den sydlige del af Randers.

Læs mere om Sydbyen.

Dronningborg

I 2012 var Dronningborg pilotområde under Randers Cykelby. I bydelen blev der i efteråret 2011 nedsat en aktivitetsgruppe, hvis medlemmer var ansatte fra institutioner, skole og virksomheder. Aktivitetsgruppen har i et samarbejde med Randers Cykelby arrangeret mange aktiviteter og events, der der har fået flere borgere til at springe på cyklerne.

Læs mere om Dronningborg.

Hornbæk

I 2010 og 2011 var Hornbæk pilotområde under Randers Cykelby. Der blev igangsat en række tiltag for at forbedre cyklismen i området,  blandt andet sikring af skoleveje, sikring af kryds med signalanlæg og sammenhængende stinet. Desuden blev der nedsat en aktivitetsgruppe bestående af aktive folk fra skole, daginstitution og virksomheder, der arrangerede spændende cykelaktiviteter for borgerne i Hornbæk med det formål at få flere borgere til at cykle.

Læs mere om Hornbæk.