Trafikale forbedringer

Det er blevet nemmere og mere trafiksikkert at være cyklist i Hornbæk.

Der er kommet:

  • Fartdæmpere på H. C. Andersens Vej
  • Nyt lyskryds Fladbrovej/Gl. Viborgvej
  • Kommunal sti på grusvejen fra Olivarius Jørgensens Vej mod syd og nyt lag grus på stien mod Randers by
  • Rampe ved trappen fra Hvidemøllevej ved Tørvebryggen til p-pladsen og ny sti videre til den eksisterende sti ved Regnskoven
  • Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Gl. Viborgvej ved Hornbæk Skole