Fårup: Sikker skolevej og ny cykelbane og cykelhøj

Børnene i Fårup kan i fremtiden komme sikkert til og fra skole på en dobbeltrettet cykelsti. I frikvarterer kan eleverne boltre sig på en ny cykeløvebane og cykelhøj, som de selv har været med til at idéudvikle,

På Poppelvænget i Fårup er der blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti, så eleverne fra det nordlige område i byen kan komme sikkert til skole. Den 1 kilometer lange cykelsti har borgerne i Fårup lavet i et samarbejde med Randers Kommune.

Udover en ny cykelsti har Fårup Skole og Børneby fået anlagt en permanent cykelbane med tilhørende cykelhøj. Elever fra 3. klasse på skolen har været inddraget i flere cykelworkshops, hvor de har været med til at designe og idéudvikle skolens nye cykeløvebane. De nye cykelfaciliteter vil skolen bruge i undervisningen. Desuden må eleverne cykle i alle frikvarter i det nye cykelområde for at øge elevernes motivationen til at cykle til skole.

Kort over ny cykelsti på Poppelvænget i Fårup